Staatsbosbeheer

Parkeerplaats Oostvaardersplassen en raster Hollandse Hout
 
Code:   2015-094
Datum Actie:   05-08-2015
Aanbestedingsdatum:   28-08-2015
Trefwoorden:   Termijn inschrijving, vergunningen, emvi, percelen, model K, referentiewerken, ervaring hoofduitvoerder, korting


1. Wij verzoeken u een langere termijn in te stellen voor de inlichtingen en de inschrijving. 2. Wij uiten onze verontrusting over de nog niet verleende vergunningen. 3. Wij wijzen u op tegenstrijdige teksten inzake het gunningscriterium en de percelen. 4. Wij informeren naar de status van de bijlage bestuurdersverklaring model K. 5. Wij merken op dat de beschrijving van de opdracht niet aansluit op de kerncompetentie die voor u het meest relevant is 6. Wij stellen de eisen inzake de ervaring van de hoofduitvoerder ter discussie. 7. Wij ontvangen graag een toelichting op de eis kerncompetentie civieltechnisch grondwerk. 8. Wij vragen u tevens de eis kerncompetentie hertenraster opnieuw te bezien. 9. Wij maken bezwaar tegen de inhouding van een aangeboden korting op de eerste termijn..


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf