Gemeente Maastricht

Fiets- en scooterstalling Stationsplein
 
Code:   2015-095
Datum Actie:   06-08-2015
Aanbestedingsdatum:   28-08-2015
Trefwoorden:   emvi-criteria, aankondiging, percelen, UAV-GC, inlichtingen


1. Wij dringen erop aan dat u alsnog opgave doet van de nadere emvi-criteria. 2. Wij wijzen u op de tekortkomingen van uw aankondiging. 3. Wij adviseren u afstand te nemen van de kwalificatie “UAV-GC 2005” in kerncompetentie 3. 4. Wij merken op dat uw termijn voor het stellen van vragen onredelijk vroeg is gesloten. 5. Wij plaatsen kritische kanttekeningen bij uw motivering van de keuze om de opdracht niet in percelen op te delen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf