Gemeente Hilversum

Herinrichting marktterrein Langgewenst
 
Code:   2015-097
Datum Actie:   13-08-2015
Aanbestedingsdatum:   28-08-2015
Trefwoorden:   emvi-criteria, stapelen competenties, certificaten


1. Wij verzoeken u opgave te doen van alle EMVI-criteria die u gaat toepassen. 2. Wij adviseren u te motiveren waarom u de opdracht niet in percelen opdeelt. 3. Wij vragen u na te gaan of de post leverantie natuursteen doelmatig wordt uitgevraagd. 4. Wij merken op dat de eisen inzake certificaten aanpassing of verduidelijking behoeven. 5. Wij attenderen u op advies 52 van de Commissie van Aanbestedingsexperts inzake de proportionaliteit van selectiecriteria en de onderdelen waar uw selectiecriteria afwijken van de daarin vervatte oordelen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf