Gemeente Wijchen

Herhuisvesting gemeentekantoor
 
Code:   2015-100
Datum Actie:   07-09-2015
Aanbestedingsdatum:   25-09-2015
Trefwoorden:   EMVI-criteria, selectiecriteria, certificaten


1. Wij verzoeken u opgave te doen van de EMVI-criteria die u gaat toepassen. 2. Wij merken op dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften. 3. Wij adviseren u alsnog te motiveren waarom u de opdracht niet in percelen opdeelt. 4. Wij vragen u na te gaan of de omgevingsvergunning een goede kans van slagen heeft. 5. Wij zien graag dat alleen de winnende inschrijver een bankverklaring moet indienen. 6. Wij informeren naar de status van de passage inzake 2 balies en 3 spreekkamers. 7. Wij attenderen u op advies 52 van de Commissie van Aanbestedingsexperts inzake de proportionaliteit van selectiecriteria en de onderdelen waar uw selectiecriteria afwijken van de daarin vervatte oordelen. 8. Wij merken op dat de eisen inzake certificaten aanpassing of verduidelijking behoeven. 9. Wij verlangen dat u bijlage 1 en 3 schrapt omdat zij de Uniforme Eigen Verklaring overlappen. 10. Wij geven in overweging de aanmelding te laten verlopen via een elektronische kluis.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf