Meerstad

BRM Tersluis fase 1 en kruispunt Duurswoldlaan - Hoofdweg
 
Code:   2015-106
Datum Actie:   09-10-2015
Aanbestedingsdatum:   30-10-2015
Trefwoorden:   Omzeteis, referentiewerken, percelen, vrijwaring ketenaansprakelijkheid


Klacht: Omzeteis Gevraagd resultaat: Schrappen van de omzeteis, eventueel verlagen en motiveren Verzoek om verduidelijking: Eis referentiewerken Gevraagd resultaat: Beschrijving van de verlangde kerncompetentie(s) Advies: Schrap de eis inzake combinaties en combinanten Gevraagd resultaat: Schrappen of verduidelijken Verzoek om verduidelijking: startdatum opdracht en termijn van gestanddoening Gevraagd resultaat: Aanpassing van de startdatum (en de gestanddoeningstermijn) Verzoek om motivering: Beslissing de opdracht niet op te delen in percelen Gevraagd resultaat: Toevoeging motivering in de nota van inlichtingen Verzoek om verduidelijking: 1 of 2 inschrijfbiljetten Gevraagd resultaat: Wegnemen van de tegenstrijdigheid Waarschuwing: De Uniforme Eigen Verklaring verwijst niet naar de minimumeisen Gevraagd resultaat: Herstel van de gesignaleerde tekortkoming Verzoek aanpassing: Vrijwaring ketenaansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon Gevraagd resultaat: Verwijder de vrijwaringsclausule Verzoek om motivering: afwijken van paragraaf 39 lid 2 UAV 1989 Gevraagd resultaat: schrappen van de afwijking of deugdelijke motivering opgeven Verzoek om inlichtingen: Kabels en leidingen Gevraagd resultaat: Toevoegen post graven proefsleuven of verstrekking gegevens Verzoek om inlichtingen: voorschriften straatwerk Gevraagd resultaat: verwijderen van onjuiste voorschriften


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf