SORG

Uitbreiding Hoornbeeck College Goes
 
Code:   2015-108
Datum Actie:   29-10-2015
Aanbestedingsdatum:   12-11-2015
Trefwoorden:   bankgarantie, positief bedrijfsresultaat, referentiewerken, rapportcijfers


Klacht: Bepaling multi-interpretabele teksten Gevraagd resultaat: Schrap bepaling dat uitleg aanbestedende dienst doorslaggevend is Verzoek om inlichtingen: Tijdstip gunning/verkrijgen omgevingsvergunning Gevraagd resultaat: Niet te vroeg gunnen Klacht: Bezwaar tegen bankgarantie 10% en onherroepelijk Gevraagd resultaat: Terugbrengen tot 5% en semi on demand Verzoek om inlichtingen: Eis solvabiliteit Gevraagd resultaat: Motivering en aanpassing van de gestelde eis Klacht: Eis netto resultaat is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen van de eis Klacht: Eisen referentiewerken zijn niet proportioneel Gevraagd resultaat: Aanpassing van de minimum omvang in euro en m2 Verzoek om aanpassing: Werken met rapportcijfers selectiecriteria Gevraagd resultaat: Herziening van de gekozen opzet


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf