Gemeente Amsterdam

Herinrichting Beursgebied en aanleg ondergrondse fietsenstalling Beursplein
 
Code:   2015-110
Datum Actie:   10-11-2015
Aanbestedingsdatum:   25-11-2015
Trefwoorden:   bereidheidverklaring bankgarantie, referentiewerken


Klacht: Eis bereidheidverklaring tot verstrekking van een bankgarantie Gevraagd resultaat: Uitsluitend een bereidheidverklaring vragen van de winnaar van de aanbesteding, eventueel een bankverklaring vragen Klacht: De conditie dat een referentiewerk in een Nederlandse gemeente moet zijn uitgevoerd, is discriminerend en in strijd met de Europese rechtsregels Gevraagd resultaat: Schrappen van de conditie dat het werk in een Nederlandse gemeente moet zijn uitgevoerd Klacht: De conditie dat een referentiewerk moet zijn uitgevoerd in Nederlandse steden van minimaal 200.000 inwoners en zelfs 300.000 inwoners is disproportioneel Gevraagd resultaat: Beperk de eisen tot de combinatie “binnenstedelijke situatie (centrumgebied)” en “nabijheid van winkels en horeca” Klacht: De kerncompetentie Ontwerpen van een fietsparkeergarage is disproportioneel Gevraagd resultaat: de competentie verruimen tot parkeergarage


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf