Gemeente Groningen

Eemsgolaan onderdoorgang
 
Code:   2015-113
Datum Actie:   16-11-2015
Aanbestedingsdatum:   14-12-2015
Trefwoorden:   kerncompetenties, vrijwaring WAS


Klacht: Kerncompetentie 1 is disproportioneel Gevraagd resultaat: Loskoppelen van de competenties tunnel en pompinstallatie Verzoek om inlichtingen: Vrijwaring Wet Aanpak Schijnconstructies Gevraagd resultaat: Verwijder de vrijwaringsclausule Verzoek om inlichtingen: Termijn bezwaar maken tegen gunningsbeslissing Gevraagd resultaat: Rekening houden met het kerst- en nieuwjaarsluiting


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf