Gemeente Nijmegen

Sportaccommodatie Talent Centraal
 
Code:   2015-115
Datum Actie:   23-11-2015
Aanbestedingsdatum:   15-12-2015
Trefwoorden:   gestanddoeningstermijn, wachtkamer, continuïteit, selectiecriteria, emvi-criteria, trechteren


Verzoek om inlichtingen: gestanddoeningstermijn aanmeldingen Gevraagd resultaat: verduidelijking van het voorschrift Verzoek om inlichtingen: uitvoeringstermijn Gevraagd resultaat: bekendmaking uitvoeringstermijn Verzoek om inlichtingen: Inkoopvoorwaarden aanbestedende dienst Gevraagd resultaat: uitsluitend de UAV-GC 2005 toepassen Verzoek om inlichtingen: wachtkamerclausule Gevraagd resultaat: schrappen Verzoek om inlichtingen: vrijwaring Wet Aanpak Schijnconstructies Gevraagd resultaat: verwijder de vrijwaringsclausule Verzoek om inlichtingen: aantal referentiewerken competenties 1.1 tot en met 1.4 Gevraagd resultaat: verduidelijking van het aantal toegestane referentiewerken Verzoek om inlichtingen: looptijd referentiewerken kerncompetentie 1.4 Gevraagd resultaat: wegnemen van de geconstateerde tegenstrijdigheid Verzoek om inlichtingen: verklaring van de bank inzake een bankgarantie Gevraagd resultaat: verplaatsen naar de gunningsfase Verzoek om inlichtingen: verklaring inzake continuïteit van de gegadigde Gevraagd resultaat: schrappen van de criteria voor solvabiliteit en current ratio Verzoek om inlichtingen: puntentoekenning selectiecriteria Gevraagd resultaat: verduidelijking van de wijze van punten toekennen Verzoek om inlichtingen: puntentoekenning selectiecriterium waarde van de opdracht Gevraagd resultaat: waardeer alleen de afwijking naar beneden Verzoek om inlichtingen/klacht: EMVI-criteria Gevraagd resultaat: beschrijving van de EMVI-criteria Verzoek om inlichtingen: trechteren Gevraagd resultaat: nadere toelichting op het toe te passen protocol


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf