Aeres

Groenhorst Almere
 
Code:   2015-120
Datum Actie:   02-12-2015
Aanbestedingsdatum:   25-01-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, referentiewerken, bodemdaling


Klacht: de nadere emvi-criteria zijn onvoldoende concreet beschreven Gevraagd resultaat: beschrijf de kwaliteitsaspecten die u gaat uitvragen Klacht: de omvang van de gevraagde kerncompetenties is disproportioneel Gevraagd resultaat: breng de omvang terug tot maximaal 60% van de opdracht Klacht: eis kerncompetentie D is discriminatoir en disproportioneel Gevraagd resultaat: beschrijf de eis functioneel


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf