Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Uitbreiding Metis Montessori Lyceum Amsterdam
 
Code:   2016-002
Datum Actie:   07-01-2016
Aanbestedingsdatum:   10-02-2016
Trefwoorden:   omzeteis, selectiecriteria, solvabiliteit


Klacht: de gestelde omzeteis is onduidelijk, onvoldoende gemotiveerd en waarschijnlijk disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen van de omzeteis Klacht: het stapelen van competenties in de selectiematrix is disproportioneel Gevraagd resultaat: aanpassen van de scorematrix Verzoek tot aanpassing: omvang referentiewerk selectiecriterium 1 Gevraagd resultaat: bijstellen naar 60% van het volume van de opdracht Verzoek om inlichtingen: eis solvabiliteit en liquiditeit zijn niet gemotiveerd Gevraagd resultaat: schrappen of motiveren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf