Gemeente Etten-Leur

School Grauwe Polder
 
Code:   2016-003
Datum Actie:   05-01-2016
Aanbestedingsdatum:   08-01-2016
Trefwoorden:   algemene voorwaarden, emvi-criteria, omzeteis, solvabiliteit, referentiewerken, selectiecriteria


Klacht: uw algemene voorwaarden wijken af van de UAV en Standaard RAW-Bepalingen Gevraagd resultaat: schrappen van uw algemene voorwaarden Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: het stellen van een omzeteis is disproportioneel of onvoldoende gemotiveerd Gevraagd resultaat: schrappen of deugdelijk motiveren van de omzeteis Verzoek om inlichtingen: eis solvabiliteit is niet gemotiveerd Gevraagd resultaat: alleen toepassen als selectiecriterium of motiveren Verzoek om inlichtingen: eisen referentiewerken Gevraagd resultaat: verduidelijking van de eisen Klacht: het lager waarderen van grotere opdrachten is disproportioneel Gevraagd resultaat: aanpassen van de scorematrix Verzoek om inlichtingen: motivering van keuze om het werk niet in percelen op te delen Gevraagd resultaat: nadere motivering Verzoek om inlichtingen: social return bepaling Gevraagd resultaat: informatie of een social return regeling wordt toegepast Uw gemeente past vaak een social return bepaling toe bij opdrachten van werken. Wij vernemen graag of dat ook bij deze opdracht het geval zal zijn


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf