Anculus

Udens College
 
Code:   2016-004
Datum Actie:   11-01-2016
Aanbestedingsdatum:   04-02-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, selectiecriteria, bereidheidverklaring bank, 1 op 1 gesprekken


Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: het stapelen van competenties in de selectiematrix is disproportioneel Gevraagd resultaat: aanpassen van de scorematrix Klacht: de eis bereidheidverklaring bankgarantie is in de huidige vorm disproportioneel Gevraagd resultaat: alleen opleggen aan degene die voor gunning in aanmerking komt Verzoek om inlichtingen: een op een gesprekken Gevraagd resultaat: toelichting verstrekken Verzoek om inlichtingen: puntentoekenning selectiecriteria A4 en B Gevraagd resultaat: beschrijf de voldoende Verzoek om inlichtingen: minimumeisen ontbreken Gevraagd resultaat: bevestigen of aanpassen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf