Stip Hilversum

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Lorentz
 
Code:   2016-010
Datum Actie:   14-01-2016
Aanbestedingsdatum:   29-01-2016
Trefwoorden:   bereidheidverklaring bankgarantie, referentiewerk, termijn, alternatieven


Klacht: de eis bereidheidverklaring bankgarantie is in de huidige vorm disproportioneel Gevraagd resultaat: alleen opleggen aan degene die voor gunning in aanmerking komt Klacht: eis referentiewerk C is disproportioneel Gevraagd resultaat: bijstellen naar 60% van het volume van de opdracht Verzoek verruiming termijn aanmelding Verzoek om inlichtingen: alternatieven in de gunningsfase Gevraagd resultaat: verduidelijking van uw opzet, zo nodig rectificatie aankondiging


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf