Gemeente Vught

Irenelaan 1
 
Code:   2016-021
Datum Actie:   17-02-2016
Aanbestedingsdatum:   23-03-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, bereidheidverklaring bankgarantie, kerncompetenties


Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: de eis bereidverklaring bankgarantie (ad € 200.000) is disproportioneel Gevraagd resultaat: alleen vragen van de partij aan wie u voornemens bent te gunnen Klacht: de eisen kerncompetentie A en B zijn disproportioneel Gevraagd resultaat: referenties eigen realisatie toestaan


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf