Gemeente Goes

Aansluiting A58 Goes
 
Code:   2016-025
Datum Actie:   26-02-2016
Aanbestedingsdatum:   25-03-2016
Trefwoorden:   bereidheidverklaring bankgarantie, loting, gunningscriteria, UAV-GC


Klacht: eis bereidheidverklaring tot verstrekken bankgarantie is disproportioneel Gevraagd resultaat: uitsluitend een bereidheidverklaring vragen van de winnaar van de aanbesteding Verzoek om aanpassing: afzien van loting Gevraagd resultaat: selectiecriteria invoeren of iedere geschikte gegadigde uitnodigen Verzoek om aanpassing: hoeveelheid gunningscriteria Gevraagd resultaat: toepsitsen op 1 of 2 emvi-criteria Verzoek om aanpassing: Referentiewerk T1 Gevraagd resultaat: UAV-GC schrappen of “of vergelijkbaar” toevoegen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf