Gemeente Zoetermeer

Renovatie en uitbreiding Alfrink College
 
Code:   2016-042
Datum Actie:   28-04-2016
Aanbestedingsdatum:   09-05-2016
Trefwoorden:   ratio-analyse, selectiecriteria, kerncompetenties


Klacht: de eisen ratio-analyse zijn disproportioneel Gevraagd resultaat: intrekken eis accountantsverklaring, herbezien eisen ratio’s Klacht: het ranken op aantal referenties is disproportioneel Gevraagd resultaat: vraag maximaal 1 referentie per benoemde competentie Verzoek om inlichtingen: kerncompetentie A en C Gevraagd resultaat: aangeven wat het verschil is of samenvoegen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf