Gemeente Dordrecht

Reconstructie Lange Geldersekade
 
Code:   2016-049
Datum Actie:   02-06-2016
Aanbestedingsdatum:   06-07-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, kerncompetenties, selectiecriteria


Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: u vraagt te veel kenmerken per kerncompetentie Gevraagd resultaat: verminder het aantal kenmerken per kerncompetentie Verzoek om inlichtingen: scheiding minimumeisen en selectiecriteria is niet duidelijk Gevraagd resultaat: inzichtelijk maken waar de minimumeisen eindigen en de selectiecriteria beginnen Verzoek om inlichtingen: de beoordeling selectiecriteria is niet transparant Gevraagd resultaat: verzoek om een puntentabel te gebruiken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf