ICS

Renovatie MBO Almere locatie Straat van Florida
 
Code:   2016-054
Datum Actie:   01-06-2016
Aanbestedingsdatum:   27-06-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, bereidverklaring bankgarantie, nadere opdrachten, eis kerncompetentie


Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: de eis bereidheidverklaring bankgarantie is in de huidige vorm disproportioneel Gevraagd resultaat: alleen opleggen aan degene die voor gunning in aanmerking komt Verzoek om inlichtingen (klacht): Gang van zaken bij Nadere Opdracht B en C Gevraagd resultaat: verduidelijken of aanpassen Verzoek om inlichtingen: eis kerncompetentie 1 Gevraagd resultaat: verduidelijken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf