Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Renovatie rioolwaterzuiveringinstallatie (rwzi) Alkmaar
 
Code:   2016-055
Datum Actie:   06-06-2016
Aanbestedingsdatum:   14-07-2016
Trefwoorden:   aankondiging, algemene voorwaarden


Klacht: De aankondiging is incompleet en wijkt af van de Aanbestedingswet Gevraagd resultaat: correcte aankondigingen bij toekomstige aanbestedingen Klacht: u wijkt af van paritair overeengekomen algemene voorwaarden Gevraagd resultaat: beperk het aantal afwijkingen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf