Gemeente Utrecht

HOV Busbaan Transwijk
 
Code:   2016-059
Datum Actie:   21-06-2016
Aanbestedingsdatum:   09-07-2016
Trefwoorden:   Contractuele voorwaarden, gefaseerd gunnen


Klacht: de mogelijkheid om delen van de opdracht aan verschillende partijen te gunnen is onrechtmatig Gevraagd resultaat: bevestigen dat de opdracht slechts aan 1 partij zal worden gegund Klacht: het combineren van een bankgarantie en inhoudingen is disproportioneel Gevraagd resultaat: voorschrift 3.5.D.3 Gids Proportionaliteit naleven Klacht: De contractuele voorwaarden zijn op diverse punten disproportioneel Gevraagd resultaat: In lijn brengen met voorschriften 3.9 Gids Proportionaliteit Klacht: Diverse boetes en garanties worden als disproportioneel ervaren Gevraagd resultaat: Stem boetes en garanties af op wat de inschrijvers kunnen dragen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf