Gemeente Roermond

Onderhoudscontracten Openbare Ruimte
 
Code:   2016-063
Datum Actie:   15-06-2016
Aanbestedingsdatum:   31-08-2016
Trefwoorden:   aankondiging, BRL 9334, ISO-14001, afwijken van UAV,


Klacht: de aankondiging bevat onjuiste classificaties Gevraagd resultaat: voeg enkele CPV-codes toe Klacht: het tijdvak voor referentiewerken perceel 5 is te kort Gevraagd resultaat: referentiewerken uit de laatste vijf jaar toestaan voor dit perceel Klacht: eis KOMO-procescertificaat op basis van BRL 9334 Straatwerk is discriminerend Gevraagd resultaat: eis schrappen, eventueel toepassen als uitvoeringsvoorschrift Verzoek om inlichtingen: Certificaat ISO-14001 Gevraagd resultaat: Schrappen of toelichten Klacht: het toepassen van de Algemene Inkoopvoorwaarden Roermond is in strijd met voorschrift 3.9.C van de Gids Proportionaliteit Gevraagd resultaat: schrappen en UAV 2012 onverkort toepassen Klacht: uw bestek bevat meerdere bepalingen die afwijken van de Gids Proportionaliteit Gevraagd resultaat: UAV integraal toepassen en zekerheidsstelling op 5% stellen Verzoek om inlichtingen: Aanbestedingsreglement Gevraagd resultaat: Bevestigen dat het ARW 2012 van toepassing is Verzoek om inlichtingen: Gunningscriteria Gevraagd resultaat: SMART maken van de gunningscriteria Verzoek om inlichtingen: Verklaring bij onderaanneming Gevraagd resultaat: paragraaf 1.08 van het bestek voor perceel 5 actualiseren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf