Rijnlands Lyceum

International School The Hague - uitvoeringsfase
 
Code:   2016-064
Datum Actie:   09-06-2016
Aanbestedingsdatum:   06-07-2016
Trefwoorden:   selectiecriteria, emvi-criteria


Klacht: uw selectiecriteria zijn niet objectief en transparant beschreven Gevraagd resultaat: formuleer meetbare en controleerbare criteria Klacht: de EMVI-criteria zijn niet vermeld Gevraagd resultaat: de EMVI-criteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: paritair vastgestelde voorwaarden worden niet integraal toegepast Gevraagd resultaat: de algemene voorwaarden vervangen door toevoegingen van het UAV Verzoek om inlichtingen: eisen nettoresultaat en solvabiliteit zijn niet gemotiveerd Gevraagd resultaat: eisen nettoresultaat en solvabiliteit motiveren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf