Waterschap Rivierenland

Dijkverbetering Gorinchem - Waardenburg
 
Code:   2016-065
Datum Actie:   22-06-2016
Aanbestedingsdatum:   22-07-2016
Trefwoorden:   emvi-criteria, eisen functionarissen, concurrentiegerichte dialoog, alliantie contract


Klacht: u heeft geen gunningscriteria vermeld Gevraagd resultaat: de gunningscriteria toevoegen aan de aankondiging Klacht: uw eisen aan functionarissen zijn disproportioneel Gevraagd resultaat: schrap deze minimumeisen Verzoek om inlichtingen: keuze concurrentiegerichte dialoog Gevraagd resultaat: aangeven of u zich beroept op de nieuwe Europese Richtlijn Verzoek om inlichtingen: selectiecriterium alliantiecontract Gevraagd resultaat: vraag alleen allianties met een positief resultaat


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf