Basisresultaten aanbestedingsregistratie 2009

 

Dit document bevat de belangrijkste gegevens van de aanbestedingsregistratie 2009, weergegeven in grafieken. Er is daarbij teruggekeken naar 2008 en een onderscheid gemaakt naar de verschillende groepen aanbestedende diensten. Een uitgebreide rapportage volgt nog.

 
Downloads
Aanbestedingdetails.pdf
 
Aangemaakt op:   20-05-2010