Resultaten Aanbestedingsanalyse 2010

 

De belangrijkste bevindingen zijn:

1. Naar volume beschouwd, wordt in 2010 het EMVI gunningcriterium gehanteerd in ruim

60% van het totaal aan openbaar aanbestede opdrachten. Gemeten naar aantallen

aankondigingen komen we dit jaar op 18%, tegen 16% in 2008 en 2009;

2. De gemiddelde omvang van een project dat openbaar wordt aanbesteed op basis van

het gunningcriterium van de Laagste Prijs bedraagt EUR 1,2 miljoen. Bij het Rijk ligt dat

bedrag zelfs op EUR 4,5 miljoen. In deze groep van aanbestedingen, met een dergelijke,

gemiddelde projectomvang, is nog veel optimalisatievoordeel te behalen door op basis

van EMVI te gunnen;

3. Bijna 50% van alle openbaar aangekondigde aanbestedingen heeft een omvang van EUR 0

- EUR 500.000,-. Dat betekent dat de helft van alle aanbestedingen betrekking heeft op

opdrachten tot 10% van de Europese aanbestedingsdrempel. Omdat deze groep van

aanbestedingen het slechtst in elkaar zit en er het grootste aantal inschrijvingen op

komen, zijn hier een hoop kosten te besparen als in al deze gevallen gebruik gemaakt

zou worden van – bijvoorbeeld – een meervoudig onderhandse procedure met maximaal

5 genodigden

De genoemde rapportage is afgesloten met enkele conclusies en aanbevelingen. Deze zijn te vinden in onze brochure "Over Drempels" d.d. september 2011.

 
Downloads
Aanbestedingdetails.pdf
 
Aangemaakt op:   29-06-2011