Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen.

Het Aanbestedingsinstituut controleert alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra. Dit levert twee resultaten:

  1. Aanbestedingsacties Als we een ernstige fout ontdekken in een aankondiging, starten we een aanbestedingsactie. Een aanbestedingsactie is een bericht aan een aanbestedende dienst waarin we aangeven wat er niet klopt in de aankondiging. We vertellen daarbij ook altijd hoe de fout opgelost kan worden! Een overzicht van de meest recente aanbestedingsacties staan op de linkerzijde van deze pagina. Een uitgebreid overzicht vindt u op de pagina
    Overzicht Aanbestedingsacties
  2. Statistische informatie Bij de controle van de aankondigingen wordt tevens een groot aantal kenmerken vastgelegd. Wat is het gunningcriterium? Zijn varianten toegestaan? Hoe lang is de gestanddoeningstermijn? Overzichten van dergelijke gegevens vindt u op de pagina
    Overzicht Statistieken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail of zoek op andere wijze contact

Recente aanbestedingsacties

 
  Vitens
2019-016
15-07-2019
Weerselo renovatie productiebedrijf
Gunningscriteria
  Gemeente Katwijk
2019-015
18-06-2019
Bouwteam Katwijk
Voorwaarden, kerncompetenties, selectiecriteria
  Gemeente Utrecht
2019-014
17-06-2019
Zeeheldenbuurt
selectiecriteria, kerncompetenties, gunningscriteria
  Gemeente Gouda
2019-013
11-06-2019
Herinrichting zuidelijk stationsgebied
Gunningscriterium, Kostenvergoeding, referentiewerken, selectiecriteria
  Ons Middelbaar Onderwijs
2019-012
18-06-2019
Nieuwbouw Dr.-Knippenbergcollege Helmond
Omzeteis, Gunningscriterium, kerncompetenties
  Gemeente Utrecht
2019-011
17-05-2019
Renovatie MFA Voorn
Gunningscriteria, kostenvergoeding