Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen.

Het Aanbestedingsinstituut controleert alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra. Dit levert twee resultaten:

  1. Aanbestedingsacties Als we een ernstige fout ontdekken in een aankondiging, starten we een aanbestedingsactie. Een aanbestedingsactie is een bericht aan een aanbestedende dienst waarin we aangeven wat er niet klopt in de aankondiging. We vertellen daarbij ook altijd hoe de fout opgelost kan worden! Een overzicht van de meest recente aanbestedingsacties staan op de linkerzijde van deze pagina. Een uitgebreid overzicht vindt u op de pagina
    Overzicht Aanbestedingsacties
  2. Statistische informatie Bij de controle van de aankondigingen wordt tevens een groot aantal kenmerken vastgelegd. Wat is het gunningcriterium? Zijn varianten toegestaan? Hoe lang is de gestanddoeningstermijn? Overzichten van dergelijke gegevens vindt u op de pagina
    Overzicht Statistieken.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail of zoek op andere wijze contact

Recente aanbestedingsacties

 
  Gemeente Waalwijk
2018-001
03-12-2018
Insteekhaven Waalwijk
Tenderkosten, omzeteis, eis referentiewerken
  Waterschap Drents Overijsselse Delta
2017-027
11-04-2017
Groenonderhoud terreinen
Referentiewerk
  Gemeente Leidschendam-Voorburg
2017-026
03-04-2017
Groot onderhoud Van Deventerlaan
CO2-prestatieladder Kerncompetenties, omvang opdracht, keuze procedure
  Provincie Gelderland
2017-025
05-04-2017
N798 Nijkerk - Putten, Onderhoud en reconstructie
Datum inschrijving, Gunningscriterium, Percelen, Keuze procedure
  Gemeente Oosterhout
2017-024
17-04-2017
Onderhoud Bermen en Sloten
Minimumeisen
  Provincie Zuid-Holland
2017-023
12-04-2017
Sanering Rhoonse Stort
Selectiecriteria, CO2-prestatieladder,