WSKO

Nieuwbouw Pius X te Wateringen
 
Code:   2016-077
Datum Actie:   19-07-2016
Aanbestedingsdatum:   09-09-2016
Trefwoorden:   gunningscriteria, combinaties, selectiecriteria


Klacht: u gunt op basis van de laagste prijs zonder dit te motiveren Gevraagd resultaat: kies voor EMVI of motiveer waarom op laagste prijs is aanbesteed Klacht: het verbieden van combinaties is niet toegestaan Gevraagd resultaat: verbod op combinaties opheffen Klacht: de boeteclausule van € 20.000 is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen van de boeteclausule Klacht: het voorschrift dat iemand wordt uitgesloten als projectgegevens niet volledig worden overlegd, is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrap de onredelijke passage Klacht: het selectiecriterium ‘Motivatie referentieproject’ is niet transparant Gevraagd resultaat: verduidelijken Verzoek om inlichtingen: u vraagt een jaarrekening zonder de reden op te geven Gevraagd resultaat: uitleggen waarom u de jaarrekeningen vraagt Verzoek om inlichtingen: ARW 2016 Gevraagd resultaat: bevestigen dat het ARW 2016 van toepassing is


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf