Gemeente Zoetermeer

Nieuwbouw Gymworld
 
Code:   2016-083
Datum Actie:   01-09-2016
Aanbestedingsdatum:   30-09-2016
Trefwoorden:   gunningscriteria, selectiecriteria, financiële rato's


Klacht: in de aankondiging en selectieleidraad ontbreken de nadere gunningscriteria Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Klacht: Het ranken van gegadigden op basis van aantal referenties is disproportioneel Gevraagd resultaat: beperk het aantal referenties tot 1 per selectiecriterium Verzoek om inlichtingen: de eisen inzake liquiditeit (current ratio en quick ratio) en solvabiliteit zijn mogelijk disproportioneel Gevraagd resultaat: motiveren of aanpassen Verzoek om inlichtingen: afroepen van aanvullende voorwaarden Gevraagd resultaat: VNG algemene voorwaarden met Zoetermeers addendum vervangen door bepalingen in het bestek Verzoek om inlichtingen: Minimale contractwaarde € 3.500.000 per kerncompetentie Gevraagd resultaat: Slechts eenmaal uitvragen Verzoek om inlichtingen: checklist bijlage 7 niet duidelijk Gevraagd resultaat: verduidelijken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf