Universiteit Tilburg

Renovatie Koopmans Building (E&C)
 
Code:   2017-007
Datum Actie:   12-01-2017
Aanbestedingsdatum:   08-02-2017
Trefwoorden:   Gunningscriteria, referentiewerken, selectiecriteria


Klacht: uw opgave van de nadere gunningscriteria (beste prijs-kwaliteit) is niet toereikend Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Verzoek om inlichtingen: kerncompetenties 5,6 en 7 zijn onduidelijk Gevraagd resultaat: verduidelijken Verzoek om inlichtingen: selectiecriterium referentiewerk 1 kan ongewenste effecten oproepen Gevraagd resultaat: overweeg uw doelstelling op een andere wijze vorm te geven Verzoek om inlichtingen: selectiecriterium 2 bevat te specifieke formuleringen Gevraagd resultaat: aanpassen Verzoek om inlichtingen: is het ARW 2016 van toepassing? Gevraagd resultaat: aangeven of het ARW 2016 van toepassing is


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf