Gemeente Woerden

Reconstructie De Kanis
 
Code:   2017-009
Datum Actie:   24-01-2017
Aanbestedingsdatum:   13-02-2017
Trefwoorden:   Selectiecriteria, kerncompetentie


Klacht: De selectiecriteria zijn onvoldoende transparant en ten dele niet relevant Gevraagd resultaat: Ontkoppel de selectiecriteria van de eisen kerncompetenties Verzoek aanpassing eis: Kerncompetentie C Reconstructie gebied slappe bodem Gevraagd resultaat: Verlaag het minimum bedrag en/of splits de eis Verzoek om inlichtingen: Gewicht gunningscriteria Gevraagd resultaat: Nadere toelichting


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf