Gemeente Gouda

Herinrichting zuidelijk stationsgebied
 
Code:   2019-013
Datum Actie:   14-05-2019
Aanbestedingsdatum:   11-06-2019
Trefwoorden:   Gunningscriterium, Kostenvergoeding, referentiewerken, selectiecriteria


Verzoek om inlichtingen: Gunningscriterium Plan van Aanpak Gevraagd resultaat: Concretiseren Verzoek om inlichtingen: Tegemoetkoming tenderkostenvergoeding Gevraagd resultaat: Verstrekken tegemoetkoming tenderkosten Klacht: Referentiewerk selectiecriterium herinrichting gebiedsontsluitingsweg disproportioneel Gevraagd resultaat: Aanpassen eisen Verzoek om inlichtingen: Referentieproject 2 Gevraagd resultaat: Concreet benoemen vereiste techniek Verzoek om inlichtingen: Referentieprojecten 3 en 4 Gevraagd resultaat: Schrappen opdrachtwaarde Verzoek om inlichtingen: Voorbehoud (tussentijdse) eenzijdige beƫindiging Gevraagd resultaat: Vergoeding niet op voorhand uitsluiten


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf