Staatsbosbeheer

Willink Weust Beheermaatregelen N2000
 
Code:   2020-022
Datum Actie:   10-04-2020
Aanbestedingsdatum:   17-04-2020
Trefwoorden:   uitsluiting vergoeding, referentiewerken


Klacht: Het volledig uitsluiten van een kostenvergoeding is disproportioneel Verzoek niet meer dan 1 referentiewerk per kerncompetentie te eisen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf