Waterschap Brabantse Delta

Wateraanvoermaatregelen Sluis Roode Vaart
 
Code:   2020-028
Datum Actie:   30-04-2020
Aanbestedingsdatum:   02-06-2020
Trefwoorden:   Vervaltermijn, referentiewerken, uitsluiting kostenvergoeding


Verzoek om aanpassing: Vervaltermijn Gevraagd resultaat: Neem de wettelijk vereiste termijn van 20 dagen in acht Verzoek om verduidelijking eisen referentiewerken Bezwaar tegen volledige uitsluiting kostenvergoeding Verzoek om inlichtingen over het scenario extra krediet aanvragen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf