ProRail BV

Regio Randstad Zuid - Functiehandhaving Heuvel Kijfhoek
 
Code:   2020-039
Datum Actie:   04-06-2020
Aanbestedingsdatum:   26-06-2020
Trefwoorden:   Gunningscriteria


Verzoek de gunningscriteria te Beschrijven in de aankondiging en de nota van inlichtingen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf