Brede School De Lutte

Vervangende nieuwbouw Brede School De Lutte
 
Code:   2010-015
Datum Actie:   05-02-2010
Aanbestedingsdatum:   15-02-2010
Trefwoorden:   Incomplete aankondiging, periode van aanmelding, selectieleidraad


Resumerend adviseren wij u naar aanleiding van bovenstaande opmerkingen onder meer om middels een rectificatie via de aanbestedingskalender:

1.       De periode voor aanmelding te verruimen en

2.       De wijze van nadere selectie in te richten op een wijze die daadwerkelijk leidt tot
       een selectie van de beste 5 gegadigden en die in overeenstemming is met de regels
       die hiervoor gelden.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf