Gemeente Gulpen-Wittem

Onderhoud wegen 2010-2011
 
Code:   2011-013
Datum Actie:   08-02-2011
Aanbestedingsdatum:   21-02-2011
Trefwoorden:   Omvang opdracht, eis referentiewerken


1.      wij signaleren dat de gestelde eis inzake referentiewerken de deelname van
      ondernemingen uit het mkb in de weg staat;

2.      wij verzoeken u de eis inzake referentiewerken te verlagen;

3.      wij geven u in overweging een aantal percelen te formeren binnen het bestek;

4.      wij merken op dat de termijn voor referentiewerken vijf jaar dient te zijn en niet
      drie jaar.

 



De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf