Gemeente Bergen (L)

Onderhoud verharde wegen 2011
 
Code:   2011-034
Datum Actie:   04-07-2011
Aanbestedingsdatum:   29-08-2011
Trefwoorden:   Combinatie van maximaal 2 inschrijvers verklaring inzake inschrijvingsvereisten, bankverklaring en bereidheidverklaring afgeven bankgarantie, referentiewerken, gedeeltelijke niet-gunning


1.    Wij zien graag dat u geen maximum stelt aan het aantal deelnemers in een combinatie;

2.    Wij merken op dat uw verklaring inzake inschrijvingsvereisten niet meer actueel is;

3.    Wij vragen u de verplichting tot aanlevering van een bankverklaring te schrappen;

4.    Wij verzoeken u de eis inzake (het) referentiewerk(en) te verduidelijken;

5.    Wij adviseren u een andere constructie toe te passen voor uw wens de opdracht kleiner te
     maken na de ontvangst van de inschrijvingen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf