Gemeente Nijmegen

Tribune Brakkestein
 
Code:   2011-046
Datum Actie:   11-08-2011
Aanbestedingsdatum:   02-09-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, keuze niet-openbare procedure, methode van selecteren, vergelijkbare referentieprojecten, status referentieprojecten, vergunningen


1.    Wij adviseren u de aankondiging aan te vullen en te verbeteren;

2.    Wij plaatsen kanttekeningen bij uw voornemen te gunnen op laagste prijs;

3.    Wij signaleren dat uw methode van punten toekennen niet voldoende geobjectiveerd is;

4.    Wij wijzen u op enkele onduidelijkheden ten aanzien van de referentieprojecten;

5.    Wij uiten onze zorg over het aanvangen van de procedure terwijl het niet zeker is dat de vereiste
    vergunningen (tijdig) zullen worden verleend.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf