Gemeente Loon op Zand

Rioolrenovatie 2011
 
Code:   2011-057
Datum Actie:   18-08-2011
Aanbestedingsdatum:   22-08-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, optie 2012 en 2013, verplichting tot Europees aanbesteden, doelgroep van potentiële inschrijvers, startdatum opdracht


1.      Wij constateren dat uw aankondiging niet voldoet aan de geldende
      voorschriften.

2.      Wij adviseren u de optie tot contractverlenging alsnog in de aankondiging op te
      nemen.

3.      Wij stellen vast dat de opdracht in zijn huidige vorm Europees moet worden
      aanbesteed.

4.      Wij merken op dat u bij aanpassing van de opdracht de aanbesteding moet
      uitstellen.

5.      Wij signaleren dat de aangekondigde startdatum te dicht bij de datum van
      aanbesteding ligt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf