Ontwikkelingscombinatie Groenoord VC

Groenoord Leiden fase 1
 
Code:   2011-058
Datum Actie:   19-08-2011
Aanbestedingsdatum:   16-09-2011
Trefwoorden:   Aankondiging, protocol aanleveren inschrijvingsdocumenten, scoretoekenning plan van aanpak, omzeteis


1.      Wij constateren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publicatievoorschriften.

2.      Wij stellen dat het werken met een bus alleen maar zin heeft als de
      aanbesteding kan worden bijgewoond door de inschrijvers.

3.     Wij vragen u te verifiëren of een passende omzeteis is gesteld.

4.    Wij tekenen bezwaar aan tegen het gebrek aan transparantie bij de beoordeling
     van de plannen van aanpak en geven u in overweging dit onderdeel te
     schrappen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf