Gemeente Opsterland

Herinrichting De Vlecke en herinrichting De Stokerij
 
Code:   2012-055
Datum Actie:   29-02-2012
Aanbestedingsdatum:   09-03-2012
Trefwoorden:   Kosten aanschaf bestek, omzeteis Herinrichting de Vlecke, eis certificaat BRL SIKB 7000 (De Vlecke)


1.      Wij verzoeken u de bestekken te plaatsen op de Aanbestedingskalender of een
      specificatie te overleggen waaruit blijkt dat de bestekken zonder winstoogmerk
      worden verkocht.

2.      Wij uiten het vermoeden dat de omzeteis voor het werk De Vlecke
      disproportioneel is en vragen u deze eis te onderzoeken en zo nodig bij te
      stellen.

3.      Wij signaleren dat een certificaat wordt verlangd voor een activiteit die niet is
      opgenomen in de beschrijving van de opdracht en vragen u dit te onderzoeken
      en de aankondiging op dit punt te rectificeren.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf