Gemeente Rotterdam

Basisschool Het open Venster
 
Code:   2012-057
Datum Actie:   01-03-2012
Aanbestedingsdatum:   29-03-2012
Trefwoorden:   Regeling Social Return, puntenscore selectieaspecten


1.      Wij zien graag een aanpassing van de eis dat 10% van de aanneemsom moet
      worden gebruikt voor uw 5%-regeling

2.      Wij vragen u de toekenning van punten aan selectiecriteria meer transparant te
      makenDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf