Provincie Flevoland

Centraal Bedieningsgebouw
 
Code:   2012-086
Datum Actie:   01-05-2012
Aanbestedingsdatum:   01-05-2012
Trefwoorden:   zie brief


Hoewel wij begrip hebben voor de omstandigheid dat ingrijpende bezuinigingen noodzaken tot impopulaire beslissingen, willen wij aantekenen dat het tijdstip waarop deze maatregel is genomen heeft geleid tot een, waarschijnlijk onnodige, dupering van partijen die bezig waren met het voorbereiden van de inschrijving op het bouwkundig perceel.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf