Gemeente Moerdijk

Reconstructie Driehoefijzer
 
Code:   2012-087
Datum Actie:   01-05-2012
Aanbestedingsdatum:   31-05-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, eis referentiewerken, eis CO2 bewust certificaat of ISO 14001 certificaat. registratie ontvangen inschrijvingen


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging een aantal tekortkomingen bevat.

2.      Wij vragen u de eis referentiewerken te verduidelijken.

3.      Wij stellen dat de eis inzake CO2-ladder of IS0 14001 veel capabele
      ondernemingen buiten spel zet en zien liever dat u duurzaamheid vertaalt naar
      gunningscriteria.

4.      Wij verlangen een grotere transparantie in de registratie van ontvangen
      inschrijvingen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf