Gemeente Nieuwegein

Ontwikkeling Doorslagzone
 
Code:   2012-106
Datum Actie:   30-05-2012
Aanbestedingsdatum:   05-10-2012
Trefwoorden:   Concurrentiegerichte dialoog, bereidheidverklaring tot verstrekking van een bankgarantie


1.      Wij vragen u de keuze van procedure nog eens onder de loep te nemen met het
      oog op het aanwezige juridische risico.

2.      Wij hebben grote moeite met de verplichting dat gegadigden reeds bij de
      aanmelding een verklaring van een financiĆ«le instelling moeten overleggen
      waaruit blijkt dat deze bereid is bij gunning een bankgarantie te verstrekken.

3.      Tot slot zien wij geen goede grond om aan een combinatie andere eisen te
       stellen dan aan een zelfstandige gegadigde.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf