Provincie Noord-Holland

Sanering Brug bij Muiden
 
Code:   2012-113
Datum Actie:   19-06-2012
Aanbestedingsdatum:   25-06-2012
Trefwoorden:   Verlaging administratieve lasten


Wij verzoeken u de eigen verklaring uit te breiden met onderdelen 3.e tot en met 3.k. Daarmee verlaagt u de administratieve lasten aanzienlijk.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf