Provincie Utrecht

Richelleweg Soest
 
Code:   2012-114
Datum Actie:   20-06-2012
Aanbestedingsdatum:   06-07-2012
Trefwoorden:   Aankondiging, omzeteis, eis referentiewerken, eis werkzaamheden door onderaannemers


1.      Wij signaleren dat uw aankondiging niet voldoet aan de publcatievoorschriften;

2.      Wij wijzen u op een tegenstrijdigheid ten aanzien van de omzeteis;

3.      Wij zien diverse onduidelijkheden bij de vraag naar referentiewerken in de
       eigen verklaring;

4.      Wij vragen u de eis dat minimaal 70% van het werk zelf moet worden uitgevoerd
       in te trekken of terug te brengen naar een redelijke proportie.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf