Gemeente Zeist

Herinrichting Beukbergen
 
Code:   2012-136
Datum Actie:   06-08-2012
Aanbestedingsdatum:   28-08-2012
Trefwoorden:   Omvang van de opdracht/omzeteis, gunningscriteria


1. Wij vragen u te controleren of uw omzeteis is geënt op de juiste grondslagen
    (hooguit 150% van de geraamde waarde van fase 1) c.q. deze overeenkomstig
    het bovenstaande te verlagen en dit bij rectificatie kenbaar te maken.

2. Wij verzoeken u opgave te doen van de gunningscriteria die u voornemens bent
     te gaan voeren.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf