Gemeente Boarnsterhim

Infrastructuur Scholenbouw
 
Code:   2012-144
Datum Actie:   13-08-2012
Aanbestedingsdatum:   03-09-2012
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, omzeteis, percelen, aanbesteding, gunning, algemene voorwaarden


1.      Wij vragen u de eis inzake referentiewerken te verduidelijken;

2.      Wij verzoeken u de omzeteis fors te verlagen;

3.      Wij vragen u omzet- en referentie- eisen voor de afzonderlijke percelen vast te
       stellen;

4.      Wij signaleren dat de spelregels voor gunning ongelukkig geformuleerd zijn;

5.      Wij wijzen u op de verschillende datums voor het indienen en het openen van de
      ontvangen inschrijvingen;

6.      Wij vernemen graag of er een bus is voor het deponeren van de inschrijvingen;

7.      Wij stellen vast dat de startdatum te kort achter de datum van aanbesteding ligt:

8.      Wij zien graag een opgave van de onderdelen waarop uw algemene
       voorwaarden afwijken van de UAV 1989 en de Standaard RAW-Bepalingen
       2010.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf